Imatge corporativa

La Identitat Corporativa defineix de forma global la personalitat que neix dels valors i de la filosofia d’una companyia.

La Identitat Corporativa d’una empresa implica tots els detalls que defineixen la seva personalitat, tant en les qüestions intangibles –filosofia, valors, to i estil de comunicació– com en les qüestions tangibles –productes i serveis–. Tot això, el tangible i l’intangible, ha de néixer i créixer sota una mateixa idea o un mateix fil conductor per consolidar una experiència de marca única. Aquest fil conductor és la Identitat Corporativa i els seus màxims exponents són el nom i el logotip.

A Instint desenvolupem la teva identitat corporativa amb un treball global i un pensament de 360º que engloba tots els aspectes que formen part de l’essència de la marca.

La identitat corporativa com a estratègia

Claus per a definir la identitat corporativa:

FILOSOFIA CORPORATIVA:
Es tracta de definir la missió (què és i què fa l'empresa), els valors (principis professionals de com actua l'empresa) i la visió (on vol arribar; marca la perspectiva de futur) corporatives.

CULTURA CORPORATIVA:
Es el conjunt de normes, valors, codis, creences i pautes de conducta que comparteixen els membres d'una empresa.  La cultura es reflecteix en el comportament i decisions.

REPUTACIÓ:
Una imatge corporativa sòlida ha de perdurar en el temps i ha de permetre que s'hi familiaritzin progressivament. Una bona imatge és un punt de trobada i fidelització amb els teus clients.

IMATGE CORPORATIVA:
És la identitat visual de l'empresa que té per objectiu transmetre les sensacions, les emocions, la filosofia i els valors. Es desenvolupa la marca, composta per: el nom, el logotip, l'isotip, l'isologotipo i el color.

ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ:
La imatge d'una empresa es materialitza, tambè, a través de totes les expressions quotidianes que en ella s'hi realitzen i a travès de les persones que la representen, de les seves qualitats, actituds, experiència i manera d'actuar.

MANUAL D'IDENTITAT CORPORATIVA:
Es tracta d'un document on es reflexa el conjunt de normes per a normalitzar l'ús de la imatge gràfica i corporativa de l'empresa. L'objectiu es promoure la identitat visual de la manera més convenient, consistent i eficient.

La Imatge Corporativa es refereix exclusivament al llenguatge visual
i acota els recursos gràfics de la marca.

Manual d'identitat Corporativa

L'objectiu del manual d'identitat corporativa és condensar en un únic document l’essència de la marca des de dos punts de vista: l’estratègic i el visual. De la suma dels dos neix la personalitat i el caràcter propi de cada marca, és a dir, els aspectes vitals que li permet diferenciar-se de la seva competència i destacar en el seu sector.

El manual d'identitat corporativa defineix les normes bàsiques per implementar la teva identitat visual:

Defineix el logotip i les seves versions
Acota les tipografies
Detalla els colors utilitzats
Defineix l’estil fotogràfic, d’il·lustració els recursos gràfics

Perquè una empresa tingui èxit i quedi gravada en la ment dels consumidors ha de ser autèntica, única i memorable.

T'ajudem en la construcció de la teva marca!