Estratègia de comunicació

Comunicació estratègica orientada a resultats

Impulsa la teva marca aportant valor a la teva estratègia comunicativa.

L'estratègia de comunicació determina els missatges que utilitzarem, el públic a qui ens adrecem i els canals que utilitzarem.

Planifiquem estratègicament accions comunicatives, cadascuna amb uns objectius concrets, per apropar la teva marca al teu públic.

 

Dissenyem plans estratègics de comunicació per potenciar la confiança dels clients amb la marca i impulsar els teus objectius empresarials.

Impulsa els objectius de la teva empresa.

Mostra i explica la teva activitat.

Garanteix que el teu públic  t’entèn.

Crea relacions d’afinitat amb els teus clients.

Creem i implementem plans de comunicació estratègics.

Fem que el teu client se senti part de la teva marca.

Anàlisi

Analitzem la teva empresa i el seu entorn per conèixer el terreny de joc i les oportunitats que tens.

Objectius

Establim objectius específics, mesurables, realistes i sota termini, vinculats als de l’empresa.

Públic objectiu

Analitzem els perfils dels públics vinculats a l’empresa per adaptar l’estratègia comunicativa a cadascun d’ells.

Canals de comunicació

Dissenyem un pla d’acció considerant tots els canals d’interès perquè el teu missatge transiti per camins on pugui ser vist i entès pel teu client.

Missatges

Treballem tots els missatges pensats perquè siguin rellevants pels teus públics objectiu.

Planificació

Estructurem les accions dins l’estratègia de comunicació per a donar sentit a l’estratègia i consolidar-la al llarg del temps.

Avaluació

Mesurar si els objectius establerts s’han complert ens permetrà optimitzar l’estratègia i perfeccionar els resultats.

L’estratègia de comunicació efectiva que el teu negoci necessita.

T’agradaria fer que la teva marca fos única?

Vols que la teva marca triomfi?

Impulsem el potencial de la teva empresa.

Dissenyem, estructurem i implementem un pla d’accions professional com a actiu estratègic de la teva empresa.

Comunicació corporativa

L’estratègia comunicativa de la teva empresa, a nivell intern i extern, així com online i offline. El to, l'estil i la tipologia de missatges, per a transmetre a través de cada missatge l’essència i els valors de la teva marca.

Posicionament dels buscadors

El treball del contingut digital mitjançant paraules clau i un pla de continguts consolidat farà que la teva marca aparegui a Google. Diferencia't per destacar davant de la teva competència.

Comunicació interna

Un equip motivat i implicat és imprescindible per assolir l’èxit, i ho aconseguiràs informant, sent transparent, potenciant la identitat de l’empresa, implicant i motivant el teu equip.

Comunicació externa

La connexió de la teva empresa amb tots els seus públics externs en l'àmbit estratègic, operatiu i notori. Dona a conèixer la teva empresa i promociona-la amb accions de màrqueting.

Tot projecte necessita un aparador visual. Saps què necessites?